A-kull

A-kull

NO49200/14 Bernerhuset’s G-tehya Gunda
og
NO32509/15  Bernerhuset’s Howahkan Heron
valper født: 30.10.2016, 1 H og 3 T

Navn Bosted HD AA Annet
Minailo’s Astor Johan Rognan
Minailo’s Amazing Luna,  Alta
Minailo’s Artic Ylva  Vigra
Minailo’s  Akira Bjerkan

 


Valp fra A-kull

A-kull